CV

Išsimokslinimas:

1964 m. Adomo Mickevičiaus vardo vidurinė mokykla Kaune

1964-1969 Kauno politechnikos institutas, inžinierius

1980-1984 SSRS Mokslų Akademijos Sociologinių tyrimų instituto aspirantūra, filosofijos mokslų kandidatas (mokslo laipsnis nostrifikuotas 1993 m. Daktaras, humanitariniai mokslai)

Stažuotės:

1988 m. SSRS Mokslų Akademijos Visuomenės mokslų informacijos institutas

2001 m. Danijos viešojo administravimo institutas

2004 m. Suomijos viešojo valdymo institutas

Darbo patirtis:

1968 m. Vilniaus 3-sios GKG cecho pamainos meistras,

1969 m. cecho viršininko pavaduotojas

1969-1971 Vilniaus MSPI, vyresnysis inžinierius

1971 m. LSSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto skyriaus vyriausias inžinierius,

1972-1978 skyriaus viršininko pavaduotojas

1978-1980 Respublikinės „Žinijos“ draugijos Viešosios nuomonės tyrimų grupės vyresnysis referentas,  lektorius

1984-1989 Lietuvos ŽŪEMTI, Darbo resursų prognozavimo sektoriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis,

1989-1990 Agropramoninio komplekso socialinių problemų skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis

1985-1986 VPI, vyresnysis dėstytojas

1987-1990 KPI Vilniaus fakultetas, vyresnysis dėstytojas

1991 m. VTU, vyresnysis dėstytojas

1991 m. Valstybės derybų su SSRS delegacija, ekspertų grupės patarėjas

1992-1993 Vyriausybės ryšių su Aukščiausiąja Taryba atstovas

1993-1994 Vyriausybės patarėjo religijų klausimais referentas

1994-1995 Vyriausybės kanceliarijos referentas religijų klausimais

1995-1999 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos Informacijos skyriaus viršininkas

1999-2006 Lietuvos viešojo administravimo institutas, Mokymo proceso organizavo skyriaus vedėjas

nuo 2001 m. Viešojo administravimo katedros docentas Lietuvos teisės universitete, Mykolo Romerio universitete

nuo 2006 m. MRU Viešojo administravimo fakultetas, prodekanas