Publikacijos

1) Minkevičius, Aleksandras.
Valstybinio valdymo institucijos Lietuvoje: funkcijos, raida ir aktualijos // Viešasis administravimas = Public administration : [teorinis ir praktinis žurnalas]. ISSN 1648-4541. 2008, Nr. 2(18). p. 25-33. Prieiga per internetą: <http://www.fmmc.lt/VALA/pradziagera.htm>.

2) Minkevičius, Aleksandras; Smalskys, Vainius.
Valstybės tarnyba užsienio šalyse : raida ir tendencijos : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 116 p. ISBN 978-9955-19-094-3.

3) Minkevičius, Aleksandras; Tatarūnė, Ingrida.
Regionų tapatybė – regioninis identitetas, ekonominiai, politiniai ir administraciniai gebėjimai // Savivaldybių žinios : Lietuvos savivaldybių asociacijos leidinys. ISSN 1392-2467. 2007, Nr. 26 (411). p. 11. Prieiga per internetą: <http://www.lsa.lt/sz/>.

4) Minkevičius, Aleksandras.
Transformation of the civil servant training and qualification upgrade system and administrative competencies of civil servants in Lithuanian state institutions // The 15th NISPAcee annual conference: leadership and management in the public sector: values, standarts and competencies in central and eatern Europe, May 17-19, Kyiv, Ukraine [Elektroninis išteklius]. Kyiv : NISPAcee, 2007. p. 1-11. Prieiga per internetą: <http://www.nispa.sk/_portal/page.php?sid=333>.

5) Masiulis, Kęstutis; Krupavičius, Algis; Bukauskas, Antanas; Žuromskaitė, Brigita; Smalskys, Vainius; Minkevičius, Aleksandras; Ivanauskienė, Asta; Domarkas, Vladislovas; Jagminas, Jonas; Palidauskaitė, Jolanta; Vaidelytė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius; Židonis, Žilvinas; Limba, Tadas; Paulikas, Vygandas Kazimieras.
Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis : kolektyvinė monografija / Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Vilnius : PRaction, 2007. 430 p. ISBN 978-9955-9981-0-5.

6) Minkevičius, Aleksandras.
Administrative competencies of civil servants in Lithuanian state institutions // The 16th NISPAcee Annual Conference “Public Policy and Administration: Challenges and Synergies” , May 15 – 17, 2008, Bratislava, Slovak Republic : [Elektroninis išteklius]. Bratislava : NISPAcee, 2008. p. 1-6. Prieiga per internetą: <http://www.nispa.sk/_portal/page.php?sid=473>.

7) Velička, Alfonsas; Minkevičius, Aleksandras.
Administrative competencies of civil servants in state institutions // The 14th NISPAcee annual conference: public administration and public policy in emerging and eurasia: for professionalism, impartiality and trasparency, Ljubljana, Slovenia, May 11 – May 13, 2006 [Elektroninis išteklius]. Ljubljana : NISPAcee, 2006. p. 1-8. Prieiga per internetą: <http://www.nispa.sk/_portal/page.php?sid=360>.

8 ) Minkevičius, Aleksandras; Suvorova, Oksana.
Naudos ir teisingumo principų derinimo problema organizuojant ir administruojant azartinius lošimus Lietuvoje // Viešasis administravimas. ISSN 1648-4541. 2006, Nr. 1 (9). p. 66-79. Prieiga per internetą: <http://www.fmmc.lt/VALA/>.

9) Minkevičius, Aleksandras.
Vadybos kompetencija viešajame administravime // Valstybės tarnybos aktualijos. ISSN 1648-8075. 2006, Nr. 5 (gegužė). p. 58-59. Prieiga per internetą: <http://www.vtd.lt/>.

10) Minkevičius, Aleksandras.
Mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos raida ir perspektyvos // Valstybės tarnybos aktualijos. ISSN 1648-8075. 2005, Nr.3 (gruodis). p. 42-45. Prieiga per internetą: <http://www.vtd.lt>.

11) Minkevičius, Aleksandras.
Transformation of the Civil Servant Training and Qualification Upgrade System in Lithuania // The 13th NISPAcee Annual Conference. Democratic Governance for the XXI Century: challenges and Responses in CEE Countries, Moscow, Russia, May 19 -May 21, 2005 [Elektroninis išteklius]. Moscow : NISPAcee, 2005. p. 1-12. Prieiga per internetą: <http://www.nispa.sk/_portal/files/conferences/2005/papers/200504081359490.Minkeviciu.doc>.

12) Velička, Alfonsas; Minkevičius, Aleksandras.
Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčiai Lietuvoje // Viešasis administravimas. ISSN 1648-4541. 2005, Nr. 2 (6). p. 94-101. Prieiga per internetą: <http://www.fmmc.lt/VALA>.